Kodukord

Kiiu Koda kodukord-kasutustingimused

 1. Töökoha rentimiseks tuleb täita kodulehel broneerimisvorm.
 2. Töökoha rendi ja lisateenuste eest makstakse ette.
 3. Broneeringu aega on võimalik muuta aga mitte tühistada. Kooskõlastada eelnevalt e-maili teel info@kiiukoda.ee.
 4. Wifi ja välisukse kood väljastatakse pärast arve tasumist.
 5. Parkimine toimub vastavalt kiiukoda.ee kodulehel näidatud plaanile.
 6. Külaline kannab materiaalset vastutust koostöökeskuse vara kahjustamise eest.
 7. Printeri kasutamine vastavalt hinnakirjale. Arveldus toimub aruande põhjal perioodi lõpus.
 8. Kohvi/tee eest tasutakse vastavalt tarbimisele ja hinnakirjale.
 9. Inventari (toolide, laudade, arvutite, ekraanide jms) ümbertõstmine tuleb eelnevalt kooskõlastada pererahvaga.
 10. Suitsetada tohib ainult vastavalt tähistatud kohtades. Siseruumides ei suitsetata. Õues suitsetamisel ei visata konisid maha, vaid pannakse selleks ettenähtud kohta.
 11. Koostöökeskuses töötame vaikselt, arvestades teiste külalistega.
 12. Alaealistel koostöökeskuses viibimine lubatud vaid täiskasvanu järelvalve all.
 13. Töökohalt viimasena lahkudes sulgeme aknad ja kustutame tuled tööruumides.
 14. Kui midagi ei tööta, võtta meiega julgelt ühendust koostöökeskuse esindajaga tel +372 5306 5899
 15. Koostöökeskuses on keelatud tarbida alkoholi, välja arvatud erandjuhtudel kokkuleppel peremehega. Muude joovastavate ainete tarbimine keelatud
 16. Lemmikloomi võib koostöökeskusesse kaasa võtta vaid eelneval kokkuleppel peremehega. Kaasavõetud lemmikloomad ei tohi ohustada ja häirida teisi külalisi.
 17. Koostöökeskus on avatud 24/7. Rendi aja arvestus toimub 00:00 – 24:00.
 18. Külaline kohustub tagama koostöökeskuse tuleohutusnõuete täitmise. Nõuetega saab tutvuda kohapeal.
 19. Külaline kohustub viivitamatult teatama koostöökeskuse esindajale keskuses toimunud avariist, tulekahjust, õnnetusest jms sündmusest, samuti sellise sündmuse toimumise ohust ning võtma viivitamatult tarvitusele abinõud sellise ohu või toimunud sündmusest tuleneda võiva kahju ärahoidmiseks ja vähendamiseks.
 20. Broneerimisel kinnitab külaline, et on tutvunud Kiiu Koda koostöökeskuse kodukorraga ning nõustub kasutustingimustega.